Kontakt

Agnieszka Kozieras
Dyrektor Operacyjny

+48 509 014 762

agnieszka.kozieras@golf24.pl


Siedziba G24Group

G24 Group Sp. z o.o.
Żmigrodzka 244 A, 51-131 Wrocław